Hududeli Yerel Haber Sitesi
Ana Sayfa İLANLAR 9 Mayıs 2018 7 Görüntüleme

İLAN

T.C.
KİLİS
İCRA DAİRESİ
2017/171 TLMT
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kilis İl, Elbeyli İlçe, AKÇAĞIL Köyü, Kılcan Dağı Mevkii, 220 parsel, taşınmazın 29.07.2017 tarihinde yapılan kıymet takdirine göre verilen bilirkişi raporuna göre taşınmazın kuzeyi tarla, batısı tarla, doğusu köy yerleşim alanı ve güneyi tarla alanları ile çevrilidir. Taşınmazın toprak yapısı killi-kumlu, organik madde bakımından fakir, ince profilli, yüzde 3-4 eğimli gri-kahve renkli 3. sınıf kuru tarım arazilerindendir. Taşınmazın bitki deseni bakımından incelenmesinde keşif tarihinde taşınmazın kuzey doğu cephesi üzerinde 6.778 metrekare alanda 60-70 yaşlarında bütün zirai bakım işlemleri uygun olarak yapılmış olan verime haiz 95 adet Antep Fıstığı ağacının bulunduğu ve fıstık tarımı yapıldığı yine arazinin kuzey batı cephesinde de 250.000 metrekare alanda ise 30-40 yaşlarında bütün zirai bakım işlemleri uygun olarak yapılmış olan verime haiz 15.625 adet Antep Fıstığı ağacının bulunduğu ve fıstık tarımı yapıldığı diğer kısımlarda ise tarla tarımı yapıldığı bildirilmiştir. Taşınmazın üzerindeki bitki örtüsü toprak yapısı, verim durumu, mekanizasyona uygunluğu, ulaşım yollarına yakınlığı ve bölgenin raiç bedelleri gözönüne 1 metrekare bedelinin 12 TL olduğu kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
Buna göre 220 parsel nolu taşınmazın Toplam değeri:
1.530.533,46 m2 x 12 TL = 18.366.401,50 TL’dir.
Davalının hissesi = 76/8000
14.540,067 m2 x 12 TL = 174.480,80 TL’dir
Adresi : AKÇAĞIL Köyü, Kılcan Dağı Mevkii, 220 parsel Elbeyli / KİLİS
Yüzölçümü : 1.530.533,46 M2
Arsa Payı : 76/8000
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 174.480,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1- 3083 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 24. maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır.
2- 3402 sayılı kanunun Ek 1’inci maddesi uygulamasına tabidir.
3- Taşınmazlarda hisse hatası vardır.
4- Kilis Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 19.02.2018 tarih 2018/54 esas sayılı dosyasında davalıdır.
5- Beyanlar: Mülkiyet intikali T.T.R.K. uygulanması geçersizdir.
1. Satış Günü : 03.10.2018 günü 11.00-11.10 arası
2. Satış Günü : 31.10.2018 günü 11.00-11.10 arası
Satış Yeri : KİLİS ADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU MERKEZ / KİLİS
——————————————————————————————————————————-
2 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kilis İl, Elbeyli İlçe, AKÇAĞIL Köyü, Kıraçokları Mevkii, 221 parsel, taşınmazın 29.07.2017 tarihinde yapılan kıymet takdiri işleminde verilen bilirkişi raporuna göre taşınmazın kuzeyi tarla, batısı arazi yolu, doğusu tarla ve güneyinin tarla alanları ile çevrili olduğu, Taşınmazın toprak yapısı killi-kumlu, organik madde bakımından fakir, ince profilli, yüzde 2-3 eğimli gri-kahve renkli 3. sınıf kuru tarım arazilerindendir. Keşif tarihinde Taşınmazın üzerinde hububat anızının bulunduğu ve tarla tarımı yapıldığı, taşınmazın üzerindeki bitki örtüsü toprak yapısı, verim durumu, mekanizasyona uygunluğu, ulaşım yollarına yakınlığı ve bölgenin raiç bedelleri gözönüne 1 metrekare bedelinin 9 TL olduğu kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
Buna göre 221 parsel nolu taşınmazın Toplam değeri:
133.500 m2 x 9 TL = 1.201.500 TL’dir.
Davalının hissesi = 76/8000
1.268,25 m2x 9 TL = 11.414,25 TL’dir
Adresi : AKÇAĞIL Köyü, Kıraçokları Mevkii, 221 parsel Elbeyli / KİLİS
Yüzölçümü : 133.500 M2
Arsa Payı : 76/8000
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 11.414,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1- 3083 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 24. maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır.
2- Kilis Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 19.02.2018 tarih 2018/54 esas sayılı dosyasında davalıdır.
5- Beyanlar: Mülkiyet intikali T.T.R.K. uygulanması geçersizdir.
1. Satış Günü : 03.10.2018 günü 11.20-11.30 arası
2. Satış Günü : 31.10.2018 günü 11.20-11.30 arası
Satış Yeri : KİLİS ADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU MERKEZ / KİLİS
——————————————————————————————————————————-
3 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kilis İl, Elbeyli İlçe, AKÇAĞIL Köyü, Kıraçokları Mevkii, 221 parsel, taşınmazın 29.07.2017 tarihinde yapılan kıymet takdiri işleminde verilen bilirkişi raporuna göre taşınmazın kuzeyi tarla, batısı arazi yolu, doğusu tarla ve güneyinin tarla alanları ile çevrili olduğu, Taşınmazın toprak yapısı killi-kumlu, organik madde bakımından fakir, ince profilli, yüzde 2-3 eğimli gri-kahve renkli 3. sınıf kuru tarım arazilerindendir. Keşif tarihinde Taşınmazın üzerinde hububat anızının bulunduğu ve tarla tarımı yapıldığı, taşınmazın üzerindeki bitki örtüsü, toprak yapısı, verim durumu, mekanizasyona uygunluğu, ulaşım yollarına yakınlığı ve bölgenin raiç bedelleri gözönüne 1 metrekare bedelinin 9 TL olduğu kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
Buna göre 221 parsel nolu taşınmazın Toplam değeri:
133.500 m2 x 9 TL = 1.201.500 TL’dir.
Davalının hissesi = 19/2000
1.268,25 m2x 9 TL = 11.414,25 TL’dir
Adresi : AKÇAĞIL Köyü, Kıraçokları Mevkii, 221 parsel Elbeyli / KİLİS
Yüzölçümü : 133.500 M2
Arsa Payı : 19/2000
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 11.414,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1- 3083 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 24. maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır.
2- Kilis Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 19.02.2018 tarih 2018/54 esas sayılı dosyasında davalıdır.
5- Beyanlar: Mülkiyet intikali T.T.R.K. uygulanması geçersizdir.
1. Satış Günü : 03.10.2018 günü 11.40-11.50 arası
2. Satış Günü : 31.10.2018 günü 11.40-11.50 arası
Satış Yeri : KİLİS ADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU MERKEZ / KİLİS
——————————————————————————————————————————- Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/171 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 02.05.2018
Barış DEMİR
İcra Müdür Yardımcısı
123253
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
İLAN TARİHİ: 09.05.2018

İlginizi çekebilir

İHALE İLANI

İHALE İLANI

Tema Tasarım | Sıcakoğlu Web Tasarım