BEKİR ŞEN :”BAŞARI BELGESİ TARTIŞMALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMEMİZ”

Eğitim-Bir-Sen Kilis İl Başkanı Bekir Şen son günlerde yapılan başarı belgesi konusu ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.Bekir Şen yaptığı açıklamada şunları söyledi.”Geçtiğimiz günlerde ilimizde birtakım öğretmen ve idareciler, başarı belgesi ile ödüllendirildi. Başarı belgesi verilme süreci şöyle gerçekleşti. Birkaç hafta önce bazı öğretmen ve idareciler, Milli Eğitim Müdürlüğünce aranarak verilecek belge için Milli Eğitime fotoğraf bırakmaları istendi.Sonraki günlerde fotoğraf bırakanlardan bazıları aranarak 24 Kasım Öğretmenler Günü için Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda hazır bulunmaları istendi. Program esnasında sadece oraya çağrılan eğitimcilere başarı belgeleri takdim edildi. Fotoğraf bıraktıkları halde belge törenine çağrılmayan eğitimciler arayıp sorduğunda ise Müdürlük tarafından isim listesinin Valiliğe gönderildiği ama isimlerin bir kısmının Valilikçe listeden çıkarıldığı belirtildi.Birkaç gün önce ise, programa çağrılmayan diğer isimler yeniden aranarak Milli Eğitimde bir bölüme çağrıldı ve oradaki memur arkadaşımızdan belgelerini aldılar.Öncelikle çalışmaları takdir edilen ve başarı belgesi yoluyla ödüllendirilen idareci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor; gayretlerinin ve başarılarının daim olmasını diliyoruz. Zira buradan sonra yazacağımız kısımların ve soracağımız soruların muhatabı elbette onlar değildir.Bizler; çalışmayı ibadet, emeği ve fedakarlığı kutsal gören bir anlayışın temsilcileri olarak çalışan, üreten, görevini layıkıyla yerine getiren, bulunduğu makama değer katan kişilerin hem kendi motivasyonlarının yükseltilmesi hem de etraflarına örneklik teşkil etmelerinin sağlanması açısından ödül mekanizmalarının çalıştırılmasını anlamlı ve değerli buluyoruz ve ödül vermeye yetkili makamların bu hususta cimri davranmamaları gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz.Ancak; Vefa gönüllüleri üzerinden yapılan ayrım ve başarı belgesi krizi henüz hafızalarda tazeyken yeni bir ayrımcılık ve krizin oluştuğunu da üzüntüyle gözlemliyoruz.Birincisi; verenin de alanın da göğsünü gere gere paylaşması ve şahit olanın da takdir edip alkışlaması gereken başarı belgelerinin gizli saklı telefonlarla gizli saklı köşelerde verilmesi en başta ödüllendirilen kişiye karşı kırıcı bir davranış olmaktadır. Çalışmak, gayret etmek ve bunun karşılığında ödül almak ayıp ve saklanması gereken bir şey midir ki bu belgeler kapalı kapılar arkasında verilsin.İdareci veya öğretmen kim belge alacaksa davet edilir ve en yetkili kişilerce gizlemeden saklamadan belgesi verilir. Fotoğraf da çekilir, haberi de yapılır. Başka türlüsü başka problemler ve başka sorular doğurur. Nitekim doğurdu.İkincisi; Bu tarz ödüllerde kimin hangi gerekçelerle ödül almaya hak kazandığı ve yine aynı şekilde benzer şekilde çalışan diğer eğitimcilerin hangi gerekçeyle göz ardı edildiği de izaha muhtaçtır. Bin dereden su getirilerek yapılan zorlama yorumlar, “Siz de bizim için çok değerlisiniz Hocam”lar, “Valla biz de çok şaşırıyoruz”lar, “Başka sefer de sizleri değerlendiririz”ler, “Bazı dengeler var”lar, bir açıklama değil olsa olsa acziyet ifadesi olabilir. Vefa gönüllüleri arasındaki ayrımların, LGS’de tam yapan öğrenciler üzerinden yalnızca sınavda soru çıkan derslerin öğretmenlerini belge potasına sokup diğer branşları hariçte tutan bakış açılarının, hangi gerekçeyle verildiği şeffaf bir şekilde paylaşılamayan ve gizli saklı verilen belgelerin, eğitimciler arasında bir huzursuzluk oluşturduğunun yetkililerce görülmesi gerekir.20. Milli Eğitim Şurası dolayısıyla yapılan açıklamalarda öğretmenliğe sosyal ve ekonomik açıdan değer ve itibar kazandıracak uygulamalar tartışılıp öğretmenin motivasyonunu artıracak çalışmalar yapılırken bu tarz uygulamaların, tam tersine yerelde motivasyonu düşürmeye hizmet ettiği kanaatindeyiz ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber :Şükrü UNCUOĞLU

Etiketler

hududeli79