KİLİS İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İçmesuyu, kanalizasyon boru ek parça ve elektrik malzemesi satın alınacaktır

İÇMESUYU, KANALİZASYON BORU EK PARÇA VE
ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM İŞİ

İçmesuyu, Kanalizasyon Boru Ek Parça ve Elektrik Malzemesi Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.

Etiketler

hududeli79