Kilis 7 Aralık Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI / 2021-04

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.kilis.edu.tr adresinde mevcuttur.

Genel şartlar ve detaylar için tıklayınız.

Etiketler

hududeli79