6 muhalefet partisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnini açıkladı

1) Seçim barajını %3’e düşürülecek.

2) En az %1 oy alan siyasi partiler hazine yardımından faydalanmaya hak kazanacak.

3) Torba kanun uygulamasına son verilecek.

4) Cumhurbaşkanı’nın veto yetkisine son verilecek.

5) Hükümet, Başbakan ve Bakanlar hakkında gensoru verme yetkisi tanılacak.

6) Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 7 yıl olacak.

7) Cumhurbaşkanı yalnızca bir dönem için seçilecek.😎

8) Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisi ile ilişiği kesilecek ve görevi sona eren Cumhurbaşkanı aktif siyasette bir daha görev alamayacak.

9) Olağanüstü hal ilan etme yetkisi, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’na ait olacak ve bu yetki, TBMM’nin onayına tabi tutulacak.

10) Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerine hukuk sisteminde yer verilmeyecek.

11) Hâkimlerin idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı’na bağlı olduğuna ilişkin Anayasa hükmü kaldırılacak ve çoklu baro uygulamasına son verilecek.

12) Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılacak.

13) Kamu yönetiminde kadın yöneticilerin sayısı artırılacak.

14) Eğitim müfredatına ilkokul birinci sınıftan itibaren insan hakları ve kadın-erkek eşitliği dersleri konulacak.

15) TRT ve Anadolu Ajansı yeniden yapılandırılacak.

16) Mülakat uygulamalarına son vererek yazılı sınav sonuçları esas alınacak.

17) Belediyelerdeki kayyum uygulamalarına son verilecek.

18) Yükseköğretim Kurulu kaldırılacak.

19) Öğretim üyelerinin kendi üniversitelerinin rektörünü seçmesine imkân sağlanacak.

Etiketler

hududeli79