Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Olağan Genel Kurulu toplanıyor

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu, 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere pay sahiplerini Olağan Genel Kurul Toplantısına davet etti.

Duyuruda, toplantının 29 Mart 2022 Salı günü saat 14.00’de Meclisi Mebusan Cad. No. 81 Fındıklı, İstanbul adresindeki Banka merkezinde yapılacağı belirtildi. Pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmadığı, toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılım sağlanabileceği kaydedildi. 

Duyurunun devamı için tıklayınız.

Etiketler

hududeli79