KİLİS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Tereke davasına ilişkin ilgilere çağrı

İLAN
T.C.
KİLİS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/44 Tereke
 Kilis ili, Merkez İlçesi, Deveciler Mahallesi, 9 cilt, 469 hane, 1 BSN sırasında kayıtlı 30/03/1934 doğumlu 01/11/2021 Tarihinde vefat eden Müteveffa MECİT ERCAN’ın mirası yasal mirasçılarının tamamı tarafından reddedildiğinden ve TMK’nın 619. Maddesi gereğince terekenin re’sen defterine tutulmasına başlanmış bulunduğundan; Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Haberin devamı için tıklayınız.

Etiketler

hududeli79