Nüfus kayıt ve tescil davası hüküm özeti

İLAN

KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/236 Esas

KARAR NO: 2021/326Davacı ** **** aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :
Davanın KABULÜ ile
1-Kilis İli, Merkez İlçesi, *** Mah, Cilt No:** Hane No:***BSN: ***’de nüfusa kayıtlı Baba adı: ****** adı: **** olan ******* T.C.Kimlik numaralı **** *** , ***olan isminin İPTALİ ile *****olarak değiştirilmesine ve nüfus kaydının bu şekilde düzeltilmesine,Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/02/2022

İlanın devamı için tıklayınız.

"https://www.hududeli.com/wp-content/uploads/2023/06/600x140-012136.png">-->
Etiketler

hududeli79