Duruşma gün ve saatinin ilanen tebliği

İLAN

T.C.
KİLİS
AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2020/806 Esas
DAVALI: MUHAMMED EL ŞAVİ -Davalınıntebligata yarar açık adresi tüm aramalara rağmen temin edilemediğinden, davalıyailanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından,davalıya ön inceleme duruşma günü ilanen tebliğ edilmiştir.
Dava dosyasının 08/06/2022 günü saat 09:05 da ön inceleme duruşma günü verilmiş olmakla, ön inceleme duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş, ön inceleme duruşma tarihi olan 08/06/2022 tarih ve saat 09:05 olanduruşma gününDavalı MUHAMMED EL ŞAVİ’ye T.K. 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup, bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme tensip zaptının tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Devamı için tıklayınız.

"https://www.hududeli.com/wp-content/uploads/2023/06/600x140-012136.png">-->
Etiketler

hududeli79