Resmi İlan Fiyat Tarifesinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından teklif edilen Resmi İlan Fiyat Tarifesinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı nüshasında yayımlandı.

Cumhurbaşkanınca onaylanan yeni Resmi İlan Fiyat Tarifesine göre; resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler için KDV hariç 35 Türk Lirası, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için ise KDV hariç 63 Türk Lirası’ndan hesaplanacak.

1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak Resmi İlan Fiyat Tarifesinde, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler için yüzde 71,57; günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için ise yüzde 27,66 artış sağlanmıştır.

Yayınlanan kararda; ilan metinlerinin dizgisinde kullanılan yazı karakteri, punto, metin boşlukları ve ilan başlıkları gibi diğer yayın kurallarında herhangi bir değişiklik yapılmayarak, geçmiş yıllardaki dizgi ve tertip düzeni aynen korundu.

Tıklayınız.

"https://www.hududeli.com/wp-content/uploads/2023/06/600x140-012136.png">-->
Etiketler

hududeli79